Trang chủ CÔNG NGHỆ Chris Hughes, người đòi “giải tán” Facebook, là ai?