Trang chủ THƯƠNG TRƯỜNG Công ty giày của Warren Buffett chuyển sản xuất sang Việt Nam vì chiến tranh thương mại